Dugoročni najam
U većini tvrtki, vozila se ne smatraju glavnim poslovnim ulaganjem. Naime, ona su dobar temelj po kojem tvrtka posluje i ostvaruje svoje ciljeve. Međutim, mnoge tvrtke posjeduju vozila koja se financiraju iz sredstava iz poslovanja ili bankovnih kredita. Samofinanciranje vozila (odnosno ne-ključna poslovna imovina koja se amortizira) povećava financijski rizik tvrtke, čime se smanjuje njezina financijska snaga i sposobnost. U namjeri kupovine vozila tvrtka mora odvojiti značajna financijska sredstva koja bi mogla iskoristiti za svoje poslovne aktivnosti ili druge, profitabilnije investicije. Ako Vam je potrebno vozilo za duže vrijeme i želite uštedjeti vrijeme i novac, umjesto kupnje, Apolo Vam nudi rješenje o dugoročnom najamu vozila, što značajno smanjuje troškove i uklanja mnoge ekonomske rizike, a istovremeno oslobađa tvrtku od organizacijskih potreba te procedura održavanja.
Ponuda za pravne osobe:
naša ponuda dugoročnog najma
servisne pakete izrađene prema Vašim potrebama
servisnu pokrivenost
velikog dijela BiH
našim centrima
vlastite limarije i lakirnice
zamjenska vozila
Dugoročni najam
Dugoročni najam uključuje najam jednog ili više vozila u trajanju od najmanje jedne godine, pri čemu su svi uvjeti najma i plaćanja dogovoreni unaprijed. To je integrirani oblik usluge, koja uključuje financiranje, osiguranje, redovito servisiranje, održavanje zimske / ljetne gume, zamjena vozila, pomoć na cesti, itd. Na zahtjev primatelja najma, davatelj najma registrira vozilo i predaje ga u ruke najmoprimca za naknadnu uporabu. U razdoblju od ugovora o najmu, kao i nakon njegova isteka, najmodavac ostaje pravni vlasnik vozila.

Ključne značajke dugoročnog najma
Korisnik ima mogućnost odabrati model vozila i opremu koja mu najviše odgovara. Vozilo je posebno naručeno za najmoprimca i predano mu na korištenje. Iznos mjesečnog najma je konstantan i unaprijed određen. Mjesečni najam uključuje sve troškove vezane uz održavanje na unajmljenom vozilu. Kupac plaća samo troškove najma i potrošenog goriva. Najam razdoblje može biti proizvoljan, obično od jedne do pet godina. Po isteku najma, kupac ima dvije mogućnosti: može produljiti razdoblje najma ili vozilo vratiti i sklopiti ugovor o najmu za novo vozilo.
Najmoprimac dobiva
Brži i jednostavniji put do novog vozila. Poslovni najam predviđa češće zamjene vozila, tako da su vaša vozila uvijek u izvrsnom stanju. Iako u slučaju poslovnog najma vi niste vlasnik vozila, možete ga koristiti kao da je Vaše. Pojednostavljenje svakodnevnog upravljanja. Svi vaši operativni i administrativni postupci su predviđeni, od kupnje novog vozila do prodaje rabljenog vozila nakon isteka najma.

Unaprijed planirane troškove. Unaprijed znate točno koliko će Vas korištenje vozila koštati. Mjesečne rate ostaju nepromijenjene u cijelom razdoblju od najma.

Ušteda likvidnih sredstava. Za poslovni najam, trebate samo mali dio vlastite imovine. Slobodna sredstva mogu se koristiti za poslovne aktivnosti i investicije, što će vam pružiti veći prinos. 

Optimizacija troškova. Poslovni najam dodatne usluge (kupnja, održavanje, osiguranje vozila, itd) pružaju vam optimalnu potrošnju sredstava za vozila stabilan novčani tijek. Troškovi najma prikazati ćete kao tekuće troškove korištenja vozila. Na taj način, oni nemaju utjecaj na strukturu bilance.
Računovodstveni prikaz za dugoročni najam
Na Vašoj bilanci, predmet najma se ne navodi u dugotrajnoj imovini, s obzirom da se knjiži kao fiksna imovina najmodavca. Dakle, trošak amortizacije opterećuje najmodavca. U računu dobiti i gubitka, najmoprimac navodi najam (što uključuje sve troškove vezane uz najam) pod točkom troškova za usluge tekućeg obračunskog razdoblja. Porez na dodanu vrijednost se obračunava pojedinačno u iznosu od mjesečne najamnine.
FLOTA VOZILA
Odlučite se za optimalnu flotu – bez nepotrebnih troškova i brige
Upravljanje voznim parkom
U većini slučajeva flota vozila ne predstavljaju glavnu investiciju, već samo nužno sredstvo zahtijevano od strane tvrtke kako bi ista ispunila svoje poslovne ciljeve. Mnoge tvrtke posjeduju vlastite flote i upravljaju sa njima sami ili plaćaju svojim zaposlenicima za troškove za privatnu upotrebu vozila u obliku doplatka po pređenom kilometru.
Precizno zbrajanje ukupnih troškova za svrhe praćenja flote vozila može opravdati najam vanjskih stručnjaka za upravljanje voznim parkom.
Upravljanje malom flotom, kao što su 5 vozila, može zahtijevati puno radno vrijeme, jer to zahtijeva mnogo organizacijskih i administrativnih poslova za njezino održavanje i optimalno korištenje. Praksa pokazuje da su troškovi osnovnog najma vozila i do 40% niži od troškova doplatka po pređenom kilometru.
Odlučite se za optimalnu flotu – bez nepotrebnih troškova i brige
Ako već posjeduju vlastiti vozni park, i želite racionalizirati svoje troškove i povećati učinkovitost u isto vrijeme, Apolo Vam pruža mogućnost da povjeriti brigu i odgovornost za Vaša vozila, omogućujući Vam da se posvetite u potpunosti na svoje osnovne poslovne aktivnosti.
Stručno savjetovanje i usluge u skladu s vašim zahtjevima
Naš tim će se pobrinuti za sve vaše brige u vezi s financiranjem, tražiti optimalnu kupnju, biti Vam na raspolaganju i umjesto Vas rješiti: osiguranje, registraciju, održavanje vozila, zamjena vozila, upravljanje jamstvenim pravima, rješavanje odštetnih slučajeva, i mnoga druga pitanja.
Sva prava pridržana - APOLO. Powered by ITO